Integritetspolicy för Cleanflat Sverige AB

 

Vi på Cleanflat Sverige AB, org. nr. 559045 – 1083 (”Cleanflat”) värnar om din integritet och tar skyddet av dina
personliga uppgifter på stort allvar. Denna integritetspolicy förklarar hur vi samlar in, använder, delar och skyddar dina
personuppgifter i enlighet med tillämpliga lagar och regler.

 

 

1. Insamling av personuppgifter:

 

Cleanflat Sverige AB samlar in namn, adress, telefonnummer, personnummer och e-postadress när du kontaktar oss,
bokar städningar eller begär offerter från oss. Dessa uppgifter behövs för att kunna utföra städningen och för att
kontakta dig eller dina anhöriga angående din bokning eller förfrågan.

 

2. Användning av personuppgifter:

 

Cleanflat Sverige AB använder dina personuppgifter för att tillhandahålla våra tjänster, kommunicera med dig, hantera
bokningar och betalningar, samt för att uppfylla våra rättsliga skyldigheter enligt bokföringslagen.

 

3. Hantering av nycklar, dörrkoder och bostadsbeskrivning:

För att utföra våra städtjänster kan vi på Cleanflat behöva hantera nycklar, dörrkoder och information om bostaden.
Cleanflat ser till att dessa hanteras säkert och endast används för ändamål relaterade till städningen. 

 

4. Delning av personuppgifter:

 

Cleanflat Sverige AB delar endast dina personuppgifter med tredje parter i den utsträckning det är nödvändigt för att
tillhandahålla våra städtjänster eller uppfylla lagliga krav. Det kan inkludera delning av uppgifter med Skatteverket,
Försäkringsbolag, Kronofogden, Polisen och andra myndigheter enligt lagkrav. Vi på Cleanflat delar även uppgifter med
omdömesplattformer för att samla in recensioner från kunder och med underleverantörer som hjälper till med att utföra
städningar.

 

5. Dina rättigheter:

 

Du har rätt att få tillgång till dina personuppgifter, korrigera eventuella felaktigheter, begära radering av uppgifter eller
invända mot viss användning av dina uppgifter.

 

Dina rättigheter

 

• Rätt till tillgång: Detta innebär att du har rätt att begära och få information om vilka personuppgifter vi på
Cleanflat Sverige AB har om dig och hur vi behandlar dem. Detta kan inkludera att få en kopia av dina
personuppgifter som vi har lagrade.

• Rätt till rättelse: Om du upptäcker att några av dina personuppgifter är felaktiga, ofullständiga eller inte
aktuella har du rätt att begära att dessa fel rättas till. Detta kan vara viktigt för att säkerställa att de
personuppgifter Cleanflat Sverige AB behandlar om dig är korrekta och uppdaterade.

• Rätt till radering: Ibland kan det finnas situationer där du vill att Cleanflat Sverige AB ska ta bort dina
personuppgifter från våra register. Detta kallas ibland ”rätten att bli glömd”. Du kan begära att vi på
Cleanflat raderar dina personuppgifter om de inte längre är nödvändiga för de ändamål som de samlades in
för, om du återkallar ditt samtycke till behandlingen av dem, eller om de behandlas olagligt.

• Rätt till invändning: Om du har invändningar mot hur Cleanflat Sverige AB behandlar dina personuppgifter
har du rätt att invända mot sådan behandling. Det kan inkludera situationer där Cleanflat behandlar dina
personuppgifter för direktmarknadsföring eller om du anser att behandlingen av dina personuppgifter sker i
strid med dina rättigheter enligt lag.

 

För att utöva någon av dessa rättigheter kan du kontakta oss för att lämna in en förfrågan eller begäran. Cleanflat
Sverige AB kommer då att göra sitt bästa för att hantera din begäran i enlighet med gällande lagar och regler.

 

6. Ändringar i integritetspolicyn:

 

Cleanflat Sverige AB förbehåller rätten att uppdatera denna integritetspolicy med jämna mellanrum. Vi rekommenderar
att du regelbundet granskar policyn för att hålla dig informerad om eventuella förändringar.
Om du har några frågor eller funderingar angående vår integritetspolicy eller vår behandling av dina personuppgifter, är
du välkommen att kontakta oss.

 

Cleanflat Sverige AB, org. nr. 559045 – 1083
Besöksadress: Drottningholmsvägen 17, 112 42 Stockholm

 

E-post: kontor@cleanflat.se
Telefon: 0101295964
Webbplats: www.cleanflat.se

 

 

 

Kontaktuppgifter

Drottningholmsvägen 17, 

112 42 Stockholm 

0101295964 (08:00 – 16:00)

kontor@cleanflat.se

2023 © Cleanflat Sverige AB. All rights reserved.